Devleti yeniden yapılandırmak için bazi önerilerim. (Güncelledim – 8.8.2016). Katkılarınızı bekliyorum:

1. Anayasa değişikliği
2. Devlet insanlar lehine küçülmesi lazım.
3. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi.
4. Cumhurbaşkanlık pahalı ve gereksiz bir kurum. Kaldırılmalı. Onun sembolik görevlerini TBMM Başkanı üstlenmeli.
5. Kamu Yönetimi Reformu gerçekleştirilmeli. Yerel yönetimler güclendirilmeli.
6. MGK, YÖK, DIB (veya devlet teşkilatı dışına taşınmalı), RTÜK, TIB kaldırılmalı.
7. Üniversiteler özerk olmalı.
8. Ifade ve basın özgürlüğü önünde bütün engeller kaldırılmalı.
9. Kuvvetler ayrılığı uygulanacak.
10. HSYK ikiye bölünmeli. Hakimlerin ve Savcıların ayri yüksek kurulları olacak. Adalet Bakanı ve Müsteşarı dahil olmayacak.
11. Cumhuriyet Savcılığa bağlı adli kolluk kurulmalı.
12. Imam Hatipler kaldırılıp dini (islam, alevi, hristiyan, yahudi, budist vs.) gruplar kendileri okul ve yüksek okul kurabilecek ama finansmanı kendileri sağlamaları lazım.
13. Bir yerin ibadethane olup olmadığı inanç mensupları belirleyecek (ör. cem evleri)
14. Devlet liselerinde din dersleri kaldırılmalı.
15. Örgütlenme, toplantı ve gösteri özgürlüğün önünde bütün engeller kaldırılmalı.
16. Sosyal devlet ilkesi hayata geçirilmeli. Sendika ve emekçilerin haklari artırılmalı. Aleyhlerin olan bütün uygulamalar kaldırılmalı.
17. Valilerin yetkileri ciddi şekilde azaltılıp, seçimle gelen belediye başkanlarına devredilmeli. Valiler sadece (yetkileri sınırlandırılmış) merkezî yönetimin bazı direktiflerini uygulayan ve tasarruf hakkı olmayan basit memurlar statüsüne olmalı.
18. Kürt sorunu çözüm icin tekrar çözüm süreci başlatılmalı. Hatalar tekrarlanmamali. TBMM ve daha geniş kesimler dahil edilmeli.
19. Siyasi Partiler Kanunu ve %10 barajı kaldırılmalı.
20. TRT BBC gibi idari ve mali özerklige, editoryal bağımsızlığa kavuşturulmalı. Sivil toplum örgütler, dini gruplar (ateistler de dahil), sendika ve meslek örgütlerinden oluşan bir kurul tarafindan denetlenmeli. (BBC ve ARD/ZDF örnek alinabilir) Siyasilerin (hele iktidarin) nüfuzuna kapalı olmalı.
21. Zorunlu askerlik kaldırılsın.
22. Vicdani ret hakkı herkese yasal düzenlemeyle tanınmalı.
23. Azınıkların anayasal hakkı verilmeli.

Tavsiyelere açığım. Devami gelecek….