„Gerçek İslam“ diye bir olgu peydah oldu; müslümanlar bunu oturup düşünerek icat etmediler tabii ki, aksine, tamamen tepkisel olarak doğdu; dikkat ederseniz, ekseriyetle hali vakti yerinde, geçim sıkıntısı çekmeyen, İslami-burjuvanın dilinde pelesenk artık. E eşyanın da bir tabiatı vardır: şu an dünya üzerine bana tek bir insan gösteremezsiniz ki zengin ve güçlü olmasına rağmen, Batı’ya sırtını dönsün. Arayın bakın mesela o Arap şeyhlerine. Yeterince paran varsa, tatmini Batı’da ararsın. Ortadoğu, yeterince sıfırı olmayanların birbirini öldürmesi için cahil bırakıldığı bir coğrafyadır. İslam, zengin ve güçlü olanın hayatında ufak ve önemsiz bir detaydır yalnızca; bir maske, halka inerken suratlarına taktıkları…

Fazla Söze Hâcet Yok

devami burda