İlâhi,
Hamdini sözümüze sertaç ettik.
Zikrini kalbimize mirac ettik.
Kitabını kendimize minhac ettik.

Biz yoktuk, var ettin.
Varlığından haberdar ettin.
Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin.
İnayetine sığındık, kapına geldik.
Hidayetine sığındık, lutfuna geldik.
Kulluk edemedik, affına geldik.
Şaşırtma bizi, doğruyu söylet.
Neş’eni duyur, hakikâti öğret.
Sen duyurmazsan, biz duyamayız.
Sen söyletmezsen, biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz, sevdiremeyiz.
Sevdir bize, hep sevdirdiklerini.
Yerdir bize, hep yerdirdiklerini.
Yâr et bize, erdirdiklerini.

Sevdin Habibini, kâinata sevdirdin.
Sevdin de Hıl’et-i Risalâtı giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmut’a erdirdin.
Server-i Asfiya kıldın
Hatem-en Enbiya kıldın.
Muhammet Emin Mustafa kıldın.

Salât-ü Selâm, Tahiyyet-ül İkram, her türlü ihtiram Ona, Onun Âli ve Ashabı ve Edbağına,

Ya Rabbi!

(Elmalılı Hamdi Yazır)