„(..) Tanrı’nın varlığı dâhil hiçbir şey sorgulanmadan imanı hak etmez. Sorgulama da düşünmeyi, akletmeyi gerektiren bir durumdur. Hiçbir öğreti, Tanrı’nın insana verdiği bu en değerli cevheri insandan, hele hele Tanrı adına alamaz. Böyle bir istek, ancak ve ancak rablik talebiyle ilintilendirilebilir. (..)“

Önce akıl, sonra aydınlanma; aksi halde… – Murat Ercan